فهرست

کارگاه مروری بر اصول اخلاق، کار با حیوانات آزمایشگاهی و روش های جایگزین برگزار می‌شود

کارگاه مروری بر اصول اخلاق، کار با حیوانات آزمایشگاهی و روش های جایگزین آن در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات برگزار می شود.

کارگاه آموزشی "Clean Room و نقش آن در فعالیت های فناوری، نوآوری و ارائه ی خدمات سلامت"

کارگاه آموزشی "Clean Room و نقش آن در فعالیت های فناوری، نوآوری و ارائه ی خدمات سلامت" ویژه دانشجویان علوم پزشکی، در روز چهارشنبه مورخ 8/4/1401 در محل Clean Room دانشگاه واقع در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی (ره) برگزار گردید.

آخرین مرحله از دوره جامع روزه کارگاه جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز

آخرین مرحله از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور جمعی از اساتید شرکت کننده در تاریخ 30 و 31 خرداد در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات وفناوری برگزار گردید. در این دوره چند گروه موفق به ثبت پروتکل گردیدند.