فهرست

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره چهارم سال 1397)

قابل توجه دانشجویان گرامی دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

دستورالعمل" ملي انتقال فرامرزي نمونه¬هاي زيست پزشکي با هدف پژوهشي"

دستورالعمل" ملي انتقال فرامرزي نمونه¬هاي زيست پزشکي با هدف پژوهشي" به منظور استانداردسازي نحوه¬ي ارسال نمونه¬هاي بيولوژيک به خارج از کشور و بالعکس،که به توشيح وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي رسيده است جهت استحضار و اجرا، ابلاغ مي¬گردد.