بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی

دکتری تخصصی تغذیه بالینی

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132197667
تلفن داخلی 215
فکس 01132197667
پست الکترونیکی rezaghadimi@yahoo.com