فهرست

تایید عمل جراحی انجام گرفته توسط آقای دکتر عماد الدین موعودی،

تایید عمل جراحی انجام گرفته توسط آقای دکتر عماد الدین موعودی، دانشیار گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان نوآوری و انجام فعالیت پزشکی برای نخستین بار در سطح کشور

دانش آموختگان برتر حوزه علوم پزشکی در قالب دستیار پژوهش، دوران سربازی را در مراکز تحقیقاتی خواهند گذراند

سالیانه ۲۰۰ نفر از دانش آموختگان برتر پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی عمومی، PhD در رشته‌های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد علوم پایه مشمول دوره سربازی با عنوان دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد.

 اختراع وسیله "محدود کننده تمام مکانیکی چانه" توسط یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه

دکتر آرام تیرگر، دانشیار و رییس مرکز رشد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه موفق به ثبت اختراع جدیدی تحت عنوان محدود کننده تمام مکانیکی چانه شده اند.