فهرست

کارگاه آموزشی "خطای تصادفی و راه های کمی سازی آن

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کارگاه آموزشی "خطای تصادفی و راه های کمی سازی آن / حدود اطمینان " ویژه اعضای هیات علمی و محققین علاقمند دانشگاه علوم پزشکی بابل، در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲ همراه با استقبال اساتید هیات علمی و محققان، در محل سالن توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.    

                                                                               در این جلسه دکتر مهدی سپیدارکیش به بیان مفاهیم مرتبط با خطای تصادفی نمونه گیری و همچنین «فاصله اطمینان» (Confidence Interval) پرداخته و با ذکر مثال¬هایی، نحوه تفسیر نتایج را ارائه نمودند. این جلسه با پاسخ به سوالات شرکت کنندگان به پایان رسید.                                          روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری