فهرست

استارت آپ

استارت آپ فناوری های داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی سلامت محور

استارت آپ فناوری های داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی سلامت محور

 

تمدید شد !

نظر به درخواست مکرر متقاضیان ارسال ایده در رویداد فناوری­های داروهای گیاهی و فرآورده­های طبیعی سلامت محور سال 1401  مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام، بدین وسیله به اطلاع می­رساند مهلت ارسال ایده در رویداد مذکور تا تاریخ 20/07/1401 تمدید شده است؛ لذا متقاضیانی که تاکنون موفق به ارسال ایده نشده­اند می­توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل به نشانی  https://research.mubabol.ac.ir/page/?id=6237 نسبت به ثبت نام و ارسال ایده اقدام نمایند.