فهرست

سومین همایش ملی شفای پایدار

محورهای همایش: 1 . بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه 2. سلامت معنوی 3. جریان شناسی نویسندگان روایات طبی

زمان برگزاری: سه شنبه 1398/12/13 (ساعت 17- 8/15)

مکان برگزاری: سالن کنفرانس امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

(دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاهها)

حامیان همایش:

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل/ دفتر طب ایرانی و معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بابل/ بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران/ موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیام اعظم (ص) ساری

             

محورهای همایش:

1 . بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه

2. سلامت معنوی

3. جریان شناسی نویسندگان روایات طبی