فهرست

کسب رتبه های برتر واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های دانشگاه در ارزشیابی و رتبه بندی پژوهشی در سطح کشوری و منطقه ای

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی از کسب رتبه های برتر واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای دانشگاه در ارزشیابی و رتبه بندی پژوهشی در سطح کشوری و منطقه ای خبر داد.

دکتر قدیمی گفت: بر مبنای نتایج ارزشیابی و رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. روحانی با امتیاز ۲۰۰۰ از میان ۳۴ بیمارستان وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ ۲ رتبه سوم کشور را کسب نموده است.

وی افزود: مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با امتیاز ۱۷۳۰ رتبه ششم و مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا با امتیاز ۱۵۷۰ رتبه نهم بیمارستانهای مشابه در سطح کشور را کسب نمودند.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: همچنین این سه مرکز آموزشی درمانی در میان واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک (شامل دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و شاهرود) بترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند. 

دکتر رضا قدیمی ادامه داد: ارزشیابی بر اساس ساختار و تشکیلات، کارگاههای برگزار شده، حضور مشاوران و پژوهشیاران، فضای فیزیکی، وبسایت، بانک اطلاعاتی داده ها و مقالات منتشر شده می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل این موفقیت چشمگیر را خدمت کلیه دانشگاهیان به ویژه صاحبان فرایند در سه مرکز آموزشی درمانی مورد اشاره تبریک عرض می نماید.