فهرست

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره چهارم سال 1397)

قابل توجه دانشجویان گرامی دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

دستورالعمل" ملي انتقال فرامرزي نمونه¬هاي زيست پزشکي با هدف پژوهشي"

دستورالعمل" ملي انتقال فرامرزي نمونه¬هاي زيست پزشکي با هدف پژوهشي" به منظور استانداردسازي نحوه¬ي ارسال نمونه¬هاي بيولوژيک به خارج از کشور و بالعکس،که به توشيح وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي رسيده است جهت استحضار و اجرا، ابلاغ مي¬گردد.

اعطای گرنت به محققان جوان برتر دانشگاه

به استحضار می رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخص هایی برای تشویق محققان جوان برتر نموده که عبارتند از: