فهرست

فراخوان جذب دستیار پژوهش درمراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 96

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت وتوافق بعمل آمده بامعاون محترم علمی ریاست جمهوری جهت جذب سالیانه 100 نفرازفارغ ا لتحصیل ان برترمقطع دکتری حرفهای شامل پزشکی،دندانپزشکی وداروسازی به شرط داشتن معدل 17

فراخوان دوره پسا دکتری درمراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 96

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد در دو مرکز تحقیقات سلولی مولکولی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از فارغ التحصیلان مقطع دکتری phd علاقه مند در امر پژوهش در دوره پسا دکتری دعوت به همکاری نماید.