فهرست

نهمین شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه

نهمین شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه در روز سه شنبه 1396/3/2 در محل سالن شورای پژوهشی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی چون ارایه ایده فناورانه، بررسی تقاضای ورود از مرحله پیش رشد به مرحله رشد و موضوعات نیازمند طرح در جلسه شورای فناورانه دانشگاه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

اولین جلسه آموزشی پرورش خلاقیت و ایده یابی در کسب و کارهای نو پا

به همت مرکز رشد فناوری دانشگاه و با همکاری یکی از اعضا جهاد دانشگاهی استان مازندران اولین جلسه آموزشی (( پرورش خلاقیت و ایده یابی در کسب و کارهای نو پا )) در روز چهارشنبه 1396/03/03 در محل سالن توانمندسازی معاونت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.