فهرست

اعطای گرنت به محققان جوان برتر دانشگاه

به استحضار می رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخص هایی برای تشویق محققان جوان برتر نموده که عبارتند از:

الف- سن کمتر از 40 سال (محاسبه بر مبنای تاریخ 1397/7/20)

ب- عضو هیأت علمی دانشگاه (استادیار یا مربی)

ج- نویسنده اول یا مسؤول مقاله ­ای با هر سه شرط زیر:

1-        نوع مقاله: مقاله اصلی یا مروری

2-        زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی (در هنگام ارسال مدارک می‌بایست مقاله منتشر شده باشد)

3-       محل انتشار: مجله‌ای با شاخصIF  معادل 3 و یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore

میزان اعتبار هر گرنت 150 میلیون ریال می باشد.  

از اعضای محترم هیات علمی جوان واجد شرایط فوق الذکر دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1397/08/20 نسبت به ارسال مستندات خود (شامل آخرین حکم کارگزینی، تصویر کامل مقاله چاپ شده و درج IF مجله در سال 2016) به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اقدام نمایند.