فهرست

نشست در تهران جهت هماهنگی کنگره بین المللی میان دوره جراحان مغزواعصاب

‍ ‍ نشست در تهران جهت هماهنگی کنگره بین المللی میان دوره جراحان مغز واعصاب با حضور دکتر کتابچی،دکتر قدیمی معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه،دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه،دکتر حجازیان دبیر علمی همایش ودکتر نجف زاده دبیر اجرایی مکان:تهران دفتر انجمن جراحان مغز و اعصاب گفتنی است:این همایش طبق برنامه ریزی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می شود.