فهرست

پایان دومین همایش ملی شفای پایدار ۱۹ مهرماه ۹۶

در این همایش که با سخنرانی جناب آقای دکتر سیدمظفر ربیعی آغاز گردید شرکت کننده گانی از سراسر کشور حضور داشتند.

دومین همایش ملی شفای پایدار با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر خدادوست مشاور وزیر و مدیر کل طب سنتی وزارت بهداشت،دکتر طباطبایی رئیس دانشکده علوم قرآنی وعلوم حدیث،جمعی اساتید واعضا هیات علمی ودانشجویان وکارکنان به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی بابل  برگزار و با موفقیت به کار خود پایان داد./