بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل - ضلع غربی بیمارستان آیت روحانی ره - مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل
تلفن :
01132193836
فکس :
01132194698

آدرس پست الکترونیکی :  

roshd@mubabol.ac.ir
رایانامه :

فرم تماس