بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر پروانه میرابی

دکتر پروانه میرابی

      استادیار پژوهشی بهداشت باروری PhD 

https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Mirabi

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۲۱۹۰۵۵۸
تلفن داخلی ۱۰۴۶
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۰۵۵۸
پست الکترونیکی p.mirabi@mubabol.ac.ir