فهرست

اهداف و کلیات مرکز رشد

مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به حول و قوه الهی و با پشتوانه توانمندیهای علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی این دانشگاه با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات ، بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی تخصصی ، حمایت از نوآوری و خلاقیت محققان جوان ، کمک به توسعه و پرورش شرکت های کوچک و متوسط دانش مدار و کاهش فاصله کشور از پیشرفتهای جهانی بویژه در حوزه سلامت ( با تاکید بر زمینه های مرتبط با علوم سلولی - مولکولی ، مواد دندانی و بیو تکنولوژی ) ، در سال 1390 شروع به فعالیت نموده است.

رییس مرکز : دکتر آرام تیرگر( عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص بهداشت حرفه ای )

کارشناس مرکز : محمدرضا حسن زاده ( کارشناسی مدیریت بازرگانی)

گروه های زیر در چارچوب اساسنامه مرکز درصورت احراز شرایط می توانند در قالب واحدهای فناوری در مرکز رشد مستقر گردند :

- افراد حقیقی و شرکت ها ویا موسسات خصوصی

- واحد های تحقیق و توسعه صنایع

- مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

- هسته ها ( شرکت ها در حال تاسیس

 ) رشد :انکوباتور) یا (مرکز رشد) از مصدرto incubate ، ساخته شده است که برمفهوم رشد کردن و تکوین دلالت دارد . در ادبیات کارآفرینی ، انکوباتور در زمره زیر ساخت های فنی قرار می گیرند  و چارچوب هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کار های کوچک تاسیس می شوند . انکوباتور فضای اداری ، فنی و آزمایشگاهی  همراه با خدمات حمایتی با حداقل هزینه  را برای شرکت های نوپا ( واحدهای فناور) ، فراهم می کند . و همچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین می کند. درواقع مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینانی که در قالب واحدهای نوپا در زمینه های مختلف (با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن ) فعالیت می نمایند ، پشتیبانی می کند. مدت استقرار واحدهای فناور در این مرکز معمولا 3 سال و در موارد خاص 5 سال قابل افزایش است و دریافت خدمات در قبال پرداخت  هزینه و بر اساس تعرفه های مصوب از محل اعتبارات تخصیص یافته به موسسات صورت می گیرد .

 

مر کز رشد :

اهداف جزئی این مرکز:

 • ایجاد بستر مناسب جهت تجاري سازی دستاوردهاي تحقيقاتي 
 •  ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري مواد و تجهیزات پزشکی
 • ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی
 • بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی به منظور ايجاد فرصت هاي مناسب شغلي 
 • توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی قابل عرضه به بازار
 • افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های فناوری و پژوهشی اقتصاد محور و نیز توجه به کارآفرینی مولد برای دانش آموختگان
 • کمک به شکل گیری موسسات خصوصی در عرصه های مختلف فناوری مواد و تجهیزات پزشکی، به طوری که این موسسات به عنوان کارآفرینان مخاطره جو مطرح می شوند.
 • پیوند و تولید زبان مشترک بین صنعت و دانشگاه
 • بسترسازی لازم جهت کارآفرینی و توسعه فناوری 
 • ایجاد جاذبه و انگیزه برای شکل گیری شرکت های خصوصی فناوری
 • کمک به اشتغال فارغ التحصیلان گرايش هاي مهندسي پزشكي و وابسته

شرح وظايف:

تهيه ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت ،مالکيت فکری (ابداعات، اختراعات و تجاری‌سازی) و

ايجاد همسويی ميان فعاليت های مرتبط با توسعه ﻓﻨاوری سلامت در دانشگاه

فرهنگ سازی و ايجاد بسترهای آموزشی در راستای تقويت واحد های ﻓﻨّاوری در دانشگاه

-تامين منابع مالی توسعه ﻓﻨاوری سلامت و حمايت از مراکز رشد واحدهای ﻓﻨّاوری

ارزشيابی واحدهای رشد ﻓﻨاوری فعال در حوزه سلامت

-نظارت بر اجرای برنامه های مصوب واحدهای فناوری مرکز رشد دانشگاه درچارچوب آئين نامه ها   خدمات اداري خدمات اداري پيشبيني شده عبارتند از اسكان، سالن اجتماعات و كنفرانس، تجهيزات اداري، خدمات منشيگري، خدمات تايپ و تكثير و خدمات كارپردازي.

o      خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی بخش اطلاع­ رساني با توجه به ضرورت تأمين اطلاعات علمي مورد نياز هستهها و واحدهاي فناور، امكان دسترسي به تعدادي پايگاه اطلاعاتي را فراهم نموده است. اين پايگاهها در زمينههاي علوم مهندسي پزشکی، علوم پايه، پزشكي و مديريت مي­باشند. اطلاعات به زبان فارسي قابل دسترسي می باشد.

حمايت از برگزاری سمينارها و کارگاه‌های فناورانه

 حمايت از طرحهای مرتبط با صنعت و تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در واحدهای رشد فناوری سلامت در ماده ۱- معیارهای پذیرش در دور ه پیش رشد پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد مرکز به طور کلی بر اساس چهار معیار اصلی ذیل صورت می پذیرد:

 ۱. اهداف و ایده محوری وجود اهداف مدون و طبقه بندی شده در قالبهای استاندارد موجود ، و نیز وجود ایده های خاص که محور فعالیتهای آتی واحد فناور قرار گرفت.

۲. مشخصات فنی طرح کادرفنی وسیاست گروه درتامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی ومزیت فناوری موردنظر برجایگزین های موجود.

 ۳. مشخصات اقتصادی و بازار

 ۴. موارد حقوقی و قانونی استانداردها و مجوزهای مرتبط با طرح، مالکیت های معنوی ثبت شده و همچنین سیاست واحد فناور.

ماده ۲- تعهدات واحدهای فناور در دوره پیش رشد

 ۱. ارائه برنامه کاری و زمانبندی حضور اعضای فعال

 ۲. رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز رشد

 ۳. شرکت دردوره ها و کارگاههای آموزشی و مشاوره های برنامه ریزی شده

 ۴. تمرکز فعالیتها بر روی ایده محوری

 ماده ۳-تعهدات مرکز رشد در قبال واحدهای فناور مستقردر دوره پیش رشد

 ۱. واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره پیش رشد می توانند پس از پذیرش به مدت شش ماه در فضای عمومی پیش بینی شده مستقر شوند . این مدت در صورت تصویب رئیس مرکز تا مدت ۹ ماه قابل تمدید خواهد بود .

۲. واحدهای فناور مستقر می توانند از خدمات قابل ارائه محدودی در طول این دوره به منظور انجام فعالیتهای مورد توافق گروه فناور و مرکز رشد ، بر اساس سقف اعتبارات حمایتی گروه بهره مند گردند.

 ماده ۴  خاتمه فعالیت های واحدهای فناور دروه پیش رشد

 ۱. واحدهای فناور پس از احراز شرایط ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید مرکز رشد می توانند به فعالیت خود در این دوره خاتمه دهد و در صورت تمایل به ادامه حضور در مرکز ، متقاضی ورورد به دوره رشد شوند .

۲. در صورت عدم پیگیرسی تعهدات و وظایف واحدهای فناور بر اسا س تشخیص و تایید رئیس مرکز می توان به فعالیت واحد در این دوره خاتمه داد . تبصره: تبدیل وضعیت واحد فناور به یک شرکت در دوره رشد بر اساس ضوابط پذیرش در دوره رشد انجام می گیرد.

ماده ۵  معیارهای پذیرش در دوره رشد ارزیابی واحدهای فناور بر اساس معیارهای اصلی ذیل صورت می گیرد :

۱. پویایی ساختار و سازمان واحدهای فناور

 ۲. رشد واحدهای فناور از لحاظ فنی و توسعه فناوری

 ۳. رشد اقتصادی ( مالی / بازار )

ماده۶- تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد:

مرکز رشد دانشگاه. شورای مرکز رشد - رئیس مرکز رشد-  - بخش خدمات تخصصی- بخش خدمات مشاوره ای - واحد های فناوری - بخش خدمات پروژه یابی و بازاریابی - بخش خدمات آموزشی - بخش رشد

مقدماتی - بخش خدمات پشتیبانیhttp://mediaserver.research.ac.ir/Repository/Incubator/b6ec6f09-6ad5-49aa-8722-b9f0269ef3d6.jpg

امکانات شامل تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات اداری- اینترنت- فکس-تلفن-کولر-پرینترواسکنرهمکاری با مراکز رشد دانشگاه های مختلف.پارک علم فناوری.بنیاد ملی نخبگان ومراکز نواوری که در زمینه نخبه پروری قدم برمیدارند.