فهرست

برنامه های ثبت دانشگاه

 

نام ثبت به فارسی:  برنامه ثبت اختلالات سلامت روان زنان باردار در شهرستان بابل

نام ثبت به انگیسی:  Registry of Mental Health of pregnant women in Babol City

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر محبوبه فرامرزی

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر محبوبه فرامرزی

محيط کاری ثبت: بیمارستان آیت الله روحانی (ره)، بیمارستان شهید یحیی نژاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  برنامه سندرم تخمدان پلی کیستیک

نام ثبت به انگیسی:  Registry of polycystic ovary syndrome

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر صدیقه اسماعیل زاده، دکتر فاطمه نصیری امیری

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر فاطمه نصیری امیری

محيط کاری ثبت: مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا

.

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  برنامه ثبت کاردیومیوپاتی در بابل

نام ثبت به انگیسی:  Registry of cardiomyopathy in Babol

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر مهرداد ساروی

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر مهرداد ساروی

محيط کاری ثبت: درمانگاه قلب، بیمارستان آیت الله روحانی (ره)

.

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  برنامه ثبت بیماری های شایع گوارشی کودکان

نام ثبت به انگیسی:  Common Pediatric Gastrointestinal Disorders

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر محمد رضا اسماعیلی

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر مریم نیک پور

محيط کاری ثبت: بیمارستان کودکان امیرکلا

.    

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  برنامه ثبت ملی بیماریهای قلبی عروقی ایران

نام ثبت به انگیسی:  Iranian Network of Cardiovascular Research

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر سید فرزاد جلالی

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر نغمه ضیایی

محيط کاری ثبت: بیمارستان آیت الله روحانی (ره)

.   

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  ثبت ملی ترومای ایران

نام ثبت به انگیسی:  National Trauma Registry of Iran

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر سید رضا حسینی-دکتر ابوالقاسم لعلی

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر سیده معصومه قریشی

محيط کاری ثبت: بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی:  ثبت ضایعات پیش بدخیم دهانی

نام ثبت به انگیسی:  Oral precancerous registry

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر مینا مطلب نژاد

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر مینا مطلب نژاد

محيط کاری ثبت: دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده دندان پزشکی

.   

 

 

 

 

 

 

 

نام ثبت به فارسی: برنامه ثبت بیماری های التهابی روده

نام ثبت به انگیسی:  inflammatory Bowel Disease Registry of

نام مسئول برنامه ثبت:  دکتر جواد شکری، دکتر حسن طاهری

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر محمد زمانی

محيط کاری ثبت: بیمارستان آیت الله روحانی (ره)

.   

 

 

 

 

 

 

                                                                             

نام ثبت به فارسی:  ثبت سرطان بالینی پستان

نام ثبت به انگیسی:  Clinical Breast Cancer Registry

نام مسئول برنامه ثبت:  رئیس مرکز تحقیقات سرطان (دکتر نوین نیک بخش)

نام مدیر اجرایی برنامه ثبت: دکتر سیده معصومه قریشی

محيط کاری ثبت: بیمارستان آیت الله روحانی (ره)-بیمارستان شهید رجائی بابلسر