بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات وفناوری
تلفن :
۰۱۱-۳۲۱۹۷۶۶۷
فکس :
۰۱۱-۳۲۱۹۷۶۶۷

لطفا برای ارسال فرم تماس تمام فیلدها را تکمیل کنید. پاسخ به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

رایانامه :

فرم تماس