بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر علیجان احمدی آهنگر

دکتر علیجان احمدی آهنگر

استاد بیماری‌های مغز و اعصاب

گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی

رییس پژوهشکده سلامت دانشگاه

مرکز تحقیقات اختلال حرکت

بیمارستان آیت الله روحانی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190557
تلفن داخلی 273
فکس 01132190557
پست الکترونیکی