بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سیمین موعودی

دکتر سیمین موعودی

MD ,Ph.D

استادیار پژوهشی علوم بالینی

https://isid.research.ac.ir/Simin_Mouodi

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194720
تلفن داخلی 222
فکس
پست الکترونیکی dr.mouodi@gmail.com