فهرست

فراخوان طرح همتا پروری دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 96

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی دانشگاه  و دانشجویان می رساند این معاونت در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی تحقیقات دانشگاه طبق دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت ...

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی دانشگاه  و دانشجویان می رساند این معاونت در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی تحقیقات دانشگاه طبق دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت در خصوص برنامه راه اندازی همتا پروری در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با شرایط مرتبه علمی استادی دارای شاخص h-index مساوی یا بیشتر از 15  در طرح همتا پروری دعوت به همکاری می نماید اساتید محترم مورد تایید می توانند  نسبت به معرفی دانشجویان علاقه مند شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی ، داروسازی و دوره تکمیلی کارشناسی ارشد دارای معدل 15 به بالا و داشتن گواهی رسمی زبان از طریق گرنت تحقیقاتی و ارسال پرپزال و تایید معاونت اقدام نمایند.