فهرست

مجله انگلیسی Caspian Journal of internal Medicine

قرار گرفتن نشریه Caspian Journal of internal Medicine در لیست مجلات Q2 رشته بیماریهای داخلی دنیا

نشریه Caspian Journal of internal Medicine در لیست مجلات Q2 (چارک دوم نشریات بر اساس رشته موضوعی) و رتبه 14 در بین کلیه نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس مقدار CiteScore سال 2016 در بانک اطلاعاتی Scopus قرار گرفت.

شایان ذکر است  شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در Scopus است و مشابه Impact factor می باشد.

این نشریه با CiteScore=1.52  حائز رتبه اول نشریات علوم پزشکی کلان منطقه 1 (شمال کشور ) در سال 2016 گردید.