فهرست

اولین جلسه آموزشی پرورش خلاقیت و ایده یابی در کسب و کارهای نو پا

به همت مرکز رشد فناوری دانشگاه و با همکاری یکی از اعضا جهاد دانشگاهی استان مازندران اولین جلسه آموزشی (( پرورش خلاقیت و ایده یابی در کسب و کارهای نو پا )) در روز چهارشنبه 1396/03/03 در محل سالن توانمندسازی معاونت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.