فهرست

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره سوم سال 1399)

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

در صورت تمایل به شرکت، لطفا موارد خواسته شده را با دقت مطالعه و مستندات خود را همراه با فرم تکمیل شده چک لیست دستورالعمل اجرایی به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در دانشکده پزشکی جهت اقدامات بعدی تحویل دهید. 

مهلت تحویل مدارک این دوره تنها تا هفته ی اول آذرماه می باشد.

 

آيين نامه بند ك

چك ليست بند ك

 

با تشكر از همكاري شما

كميته تحقيقات دانشجويي بابل