فهرست

لیست اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

لیست اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

اعضا

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر سید مظفر ربیعی

متخصص بیهوشی

رئیس دانشگاه و رئیس کمیته

2

دکتر علی اکبر مقدم نیا

Phd داروشناسی و سم شناسی

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

3

دکتر عباس نیکزاد

Phd معارف اسلامی و فقه

عضو روحانی

4

دکتر یداله زاهد پاشا

فوق تخصص نوزادان

پژوهشگر علوم بالینی

5

دکتر مینا مطلب نژاد

متخصص بیماریهای دهان و دندان

پژوهشگر علوم دندانپزشکی

6

دکتر محمود حاجی احمدی

Phd آمار حیاتی

متخصص آمار حیاتی

7

دکتر علی بیژنی

دکتری پزشکی عمومی

مدرس اخلاق در پژوهش

8

حمزه علیزاده

کارشناس حقوق

حقوقدان

9

مریم حسن پور

کارشناس

نماینده جامعه

 

مشاورین 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر محمود برادران

Phd فارماکولوژی

مشاور در مطالعات دارویی

2

دکتر سید رضا حسینی

متخصص پزشکی اجنماعی

مشاور در مطالعات اجتماعی

3

دکتر علیرضا سفیدچیان

متخصص روانپزشکی

مشاور در مطالعات سلامت روان