فهرست

فرم های پژوهشی

طرح های پژوهشی

 ***************************************************************************************************************

فرم شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

فرم گزارش شرکت در همایش خارج از کشور

 فرم دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی  

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور  

فرم استاندارد آدرس دهی مراکز تحقیقاتی  

کاربرگه گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشی (مرحله اول - دوم -  سوم)ا  

فرم پرداخت هزینه پرسنلی طرح  

فرم تسویه حساب هزینه مالی طرح  

فرم حق الزحمه پرسنلی همکاران  

 

 

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /89 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /80 /18