فهرست

درباره انتشارات دانشگاه

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل با دریافت پروانه نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ هفتم آذرماه 1378 تاسیس گردید.

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل با دریافت پروانه نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ هفتم آذرماه 1378 تاسیس گردید.

ولی طبق گزارش کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اولین کتاب منتشر شده با نام این دانشگاه ، مراقبت های پرستاری در دوران بارداری نام دارد که در سال 1375 با 411 صفحه توسط معصومه عبدالعلیان تدوین شده است .

در همان سال هم کتاب دیگری از همین نویسنده با عنوان تغذیه شرخوار با شیر مادر ، در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است .

آمار موجود نشان دهنده فرآیند انتشار کتاب در دانشگاه از سال 1380 سیری سعودی پیدا کرده است .وتا پایان سال 1392  - 110 اثر  اعم از کتاب و نشریه با نام دانشگاه علوم پزشکی بابل  در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است .