فهرست

پایان نامه ها

 

طرح های پایان یافته سال1395

بررسی وضعیت نگرش نسبت به مسائل ایمنی و تعیین مهمترین فاکتورهای روانی-اجتماعی تاثیرگذار بر آن، در بین پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل؛1395

هزینه و علت آمادگی نامناسب کولون بیماران بستری بیمارستان آموزشی روحانی بابل

بررسی تاثیر کلاسهای آموزشی آمادگی برای زایمان برروی طول مراحل زايمان و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی آیت الله روحانی بابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي بابل

بررسی دیدگاه پرستاران در مورد تاثیر بارکاری بر رخدادهای تهدیدکننده ایمنی بیماران، در پرستاران بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل؛ 1395

بررسی ارتباط استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران زن بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ 1395

مقایسه میزان سطح سرمی ویتامین D در بیماران کبد چرب با افراد بدون کبد چرب

فراوانی اختلالات بلع در بیماران دچار سکته مغزی بستری شده در بیمارستان آیت االله روحانی شهرستان بابل در سال های 1393 و 1394