فهرست

اولویت پژوهشی مرکز تحقیقات بیمارستان آیت اله روحانی

اولویت های پژوهشی

  1. بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر بیماران سرطانی مرکز آموزشی درمانی آیت‌االله روحانی بابل؛ (1393-1389)
  2. برآورد دوز تابشی به پزشکان، ناشی از آنژیوگرافی به روش های ترانس رادیال و ترانس فمورال با ترمولومینسانس دوزیمتری
  3. بررسی پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) در مدت یک سال در بیمارستان آیت الله روحانی بابل
  4. بررسی رابطه بارکاری پرستاران و رخدادهای ایمنی (Safety Incidents) بیماران با استفاده از روش NASA-TLX در پرسنل بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل؛ 1395
  5. بررسی تاثیر کلاسهای آموزشی آمادگی برای زایمان برروی طول مراحل زايمان و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی آیت الله روحانی بابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي بابل
  6. بررسی پیامد های داخل بیمارستانی بیماران تحت درمان با PCI اورژانسی در بیمارستان آیت ا.. روحانی شهرستان بابل