فهرست

معرفی اهداف مرکز تحقیقات بیمارستان روحانی

اهداف

  • هدفمند نمودن پژوهش­های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه­سازی استفاده از بودجه­های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران
  • توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره­گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل­های بومی و ...
  • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری­های منطقه­ای، ملی و جهانی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه­ ها و اجرای پروژه­های مشترک و کارهای گروهی.