گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 صفحه بعد

  گزارش دکتر علی اکبر مقدم نیا، روز دوشنبه 29/9/95، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر علی اکبر مقدم نیا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اظهار داشت: تاکنون تعداد 9 شرکت دانش بنیان و شبه دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت می نمایند. همچنین در یک سال اخیر، 20 اختراع نیز در این دانشگاه به ثبت رسیده است.
چهار شنبه 1 دي 1395 ساعت 14:30

  چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل
شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 8:11

صفحه قبل 1 صفحه بعد